Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Velikoj Kladuši

Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši

20.04.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

Broj: 023–0–SU–20-000263

Velika Kladuša, 17.04.2020. godine

 

Na osnovu ovlaštenja iz čl. 31. Zakona o sudovima u FBiH (Službene novine FBIH br. 38/05), te čl. 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju VSTV-a (Službeni glasnik BIH br. 57/08,66/12), na temelju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, broj 09-33-3099-3/20 od 17.03.2020. godine, te primjenom svih smjernica VSTV-a i Odluke VSTV-a broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine,  Predsjednica suda u cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja CORONA virusa, dana 17.04.2020. godine, donosi

 

O D L U K U

o organizaciji rada u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši

               

                Redovna dežurstva ostaje kako je određeno odlukom 023–0–SU–20-000201 od 17.03.2020.godine, pa je dežurni sudac do 30.04.2020.godine,  Ismet Alibašić, broj telefona  061/772-795.

 

                Dežurne sudije u sudu, u periodu od  20.04.2020. godine do 24.04.2020.godine, su Ekrem Šarić i Emir Hasić, te sa sucima će raditi viši referenti-daktilografi Đula Mujić i Hazema Čović.

 

Dežurna sutkinja  u sudu u periodu od  21.04. do 24.04.2020.godine,  je Dragana Đerić – Cerović, te će sa istom  raditi viši referent – daktilograf  Mirela Karajić.

 

Dežurni suci u sudu u periodu od 27.04.2020.godine do 30.04.2020.godine su Ismet Alibašić, Edis Veladžići Ekrem Šarić, te sa sucima će raditi viši referenti-daktilografi:  Almedina Tabaković, Mirela Karajić i Đula Mujić.

 

                Dežurstvo i rad u sudu u pisarnici suda od 20.04.2020.godine do 30.04.2020.godine obavljat će viši referent za unos pošte Nevzeta Husić, viši referent arhivar Mirsada Selimagić i viši referenti daktilograf Ibrahima Ćufurović, Suada Okanović i Mirsada Ćehić, a od 27.04.2020.godine do 30.04.2020.godine, radit će i  viši referenti-upisničari  Hasnija Đulić i Minka Karajić i viši referent daktilograf Minka Okanović, rasporedom poslova u pisarni i u arhivu suda.

 

Poslove u prijemnoj kancelariji u periodu od 20.04.2020.godine do 30.04.2020.godine obavljat će Elma Žalić, a u periodu od 27.04. do 30.04.2020. godine i Sumeja Agić Kovačević.

 

Poslove u vezi prekršaja, u periodu od 20.04.2020.godine do 24.04.2020.godine će obavljati  viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija Ekrema Šuvić.

 

                Poslove  na telefonskoj centrali suda u periodu od 20.04.2020.godine do 30.04.2020.godine obavljat će stručna saradnica Veldina Kajdić.

 

                Sve poslove blagajne i  računovodstva u periodu od 20.04.2020.godine do  30.04.2020.godine obavljat će Viši referent likvidator, Zehida Sadiković.

 

Sekretar suda Mirsada Kajdić,  radit će na dan 24.04.2020. godine i od 27.04.2020.godine do 30.04.2020.godine.

 

Predsjednica suda će raditi po potrebi, a u svakom slučaju će raditi na dan 20. i 30.04.2020.godine, kada će skupa sa sudskom upravom izraditi sve mjesečne izvještaje, te će  se donijeti nova odluka o daljem radu i načinu rada u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši, nakom prvomajskih praznika.

 

 

 

 

 

Namještenici suda (Enes Kajtezović, Enes Kendić, Eldin Husić, Hasan Ćatić i Edin Šabanagić), u periodu od 20.04.2020.godine do 30.04.2020.godine, a Senad Smlatić u periodu od 27.04.2020. godine do 30.04.2020.godine, sve   po rasporedu koji su dobili od predsjednice suda, obavit će redovne poslove dostave i otpreme pošte, zadatke koje je dobio  IKT službenik, daktilografske poslove, a nakon toga će nastaviti s poslovima krečenja prostorija suda uz pridržavanje svih već dogovorenih mjera (oprema i međusobno rastojanje).

 

                Poslove u zemljišno – knjižnom uredu, u periodu od 20.04.2020.godine do 30.04.2020. godine  obavljat će zemljišnoi-knjižni referent Ismeta Grahović, a na dane 20. i 21. 04.2020. godine i šef sudske pisarne Hadžira Veladžić, a u periodu od 29.04.2020.godine  do 30.04.2020.godine i šef zemljišno-knjižnog ureda Adrijana Šahinović, koja će u ovom periodu sačiniti sve izvještaje o rezultatu rada ZK ureda.

 

                Svi ostali uposleni u sudu, uključujući i sudije, u periodu u kojem nije određeno ovom odlukom da će raditi, koristit će preostali godišnji odmor iz 2019. godine, i jedan dio dana iz  2020.godine, tako da bi ravnopravno svi uposleni u ovom periodu  iskoristili do 7 dana godišnjeg odmora iz 2020.godine.

 

                Sud  u periodu do 30.04.2020.godine neće održavati ročišta, osim eventualno hitnih predmeta koji su povezani s COVID – 2019, prema rasporedu sudaca, kako je određeno ovom odlukom.

 

                Ova Odluka se primjenjuje sa 20.04.2020. godine i odnosi se na period rada do 30.04.2020. godine

                Na dan 30.04.2020.godine predsjednica suda će donijeti novu odluku o organizaciji rada ovog suda nakon prvomajskih praznika.

 

Dostavljeno elektronskim putem:

-          Svim uposlenim

-          Kantonalnom Tužilaštvu USK

-          Predsjednici Kantonalnog suda

-          VSTV-u BiH,

-          Web – portal suda

-          Ulaz u zgradu suda, fizičkim postavljanjem sa unutrašnje strane stakla na ulaznim vratima

 

 

Predsjednica suda

Jasmina Miljković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Odluka